ทำความสะอาดและบรรจุลงกล่องสำหรับส่งออก

1.ทำความสะอาดราก

ทำความสะอาดชวนชมและบรรจุชวนชมลงกล่องสำหรับส่งออก - ทำความสะอาดราก ทำความสะอาดชวนชมและบรรจุชวนชมลงกล่องสำหรับส่งออก - ทำความสะอาดราก ทำความสะอาดชวนชมและบรรจุชวนชมลงกล่องสำหรับส่งออก - ทำความสะอาดราก ทำความสะอาดชวนชมและบรรจุชวนชมลงกล่องสำหรับส่งออก - ทำความสะอาดราก ทำความสะอาดชวนชมและบรรจุชวนชมลงกล่องสำหรับส่งออก - ทำความสะอาดราก

2.ส่งต่างประเทศ ต้องล้างน้ำให้รากและลำต้นสะอาด

ทำความสะอาดชวนชมและบรรจุชวนชมลงกล่องสำหรับส่งออก - ส่งต่างประเทศ ต้องล้างน้ำให้รากและลำต้นสะอาด ทำความสะอาดชวนชมและบรรจุชวนชมลงกล่องสำหรับส่งออก - ส่งต่างประเทศ ต้องล้างน้ำให้รากและลำต้นสะอาด ทำความสะอาดชวนชมและบรรจุชวนชมลงกล่องสำหรับส่งออก - ส่งต่างประเทศ ต้องล้างน้ำให้รากและลำต้นสะอาด ทำความสะอาดชวนชมและบรรจุชวนชมลงกล่องสำหรับส่งออก - ส่งต่างประเทศ ต้องล้างน้ำให้รากและลำต้นสะอาด

3.รอให้ต้นชวนชมแห้ง

ทำความสะอาดชวนชมและบรรจุชวนชมลงกล่องสำหรับส่งออก - รอให้ต้นชวนชมแห้ง ทำความสะอาดชวนชมและบรรจุชวนชมลงกล่องสำหรับส่งออก - รอให้ต้นชวนชมแห้ง

4.ห่อกระดาษทีละต้น

ทำความสะอาดชวนชมและบรรจุชวนชมลงกล่องสำหรับส่งออก - ห่อกระดาษทีละต้น ทำความสะอาดชวนชมและบรรจุชวนชมลงกล่องสำหรับส่งออก - ห่อกระดาษทีละต้น ทำความสะอาดชวนชมและบรรจุชวนชมลงกล่องสำหรับส่งออก - ห่อกระดาษทีละต้น

5.บรรจุลงกล่องกระดาษ

ทำความสะอาดชวนชมและบรรจุชวนชมลงกล่องสำหรับส่งออก - บรรจุลงกล่องกระดาษ ทำความสะอาดชวนชมและบรรจุชวนชมลงกล่องสำหรับส่งออก - บรรจุลงกล่องกระดาษ ทำความสะอาดชวนชมและบรรจุชวนชมลงกล่องสำหรับส่งออก - บรรจุลงกล่องกระดาษ ทำความสะอาดชวนชมและบรรจุชวนชมลงกล่องสำหรับส่งออก - บรรจุลงกล่องกระดาษ