วิธีการสั่งซื้อสินค้า ชวนชม ไพสิฐฟาร์ม

ลูกค้าในประเทศ

ลูกค้าในประเทศสามารถติดต่อและสั่งสินค้าโดยตรงกับเราได้ 3 วิธี ดังนี้

1. ซื้อโดยตรงกับเรา ณ ไพสิฐฟาร์ม


การเดินทาง : ท่านสามารถเดินทางสู่ไพสิฐฟาร์มได้ 2 เส้นทาง คือ

1. ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4) เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครตามถนนเพชรเกษม ผ่านจังหวัดนครปฐม มุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี ก่อนถึงตัวเมืองราชบุรีชิดซ้ายเข้าถนนเลี่ยงเมืองราชบุรี (ทางหลวงชนบท รบ. 1010) ประมาณ 1 กิโลเมตร จะข้ามสะพานยาวตัวแรกซึ่งเป็นสะพาน ข้ามแม่น้ำแม่กลองและถนนมาอำเภอวัดเพลง เมื่อลงสะพานตัวนี้้ให้กลับรถ และเลี้ยวขวาลอดใต้สะพานตัวนี้ วิ่งไปตามถนนราชบุรี-วัดเพลง-ปากท่อ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3088) ประมาณ 3-4 กิโลเมตร จะพบสามแยกตัว "T" ให้เลี้ยวขวาประมาณ 10 กิโลเมตร จะถึงที่ว่าการอำเภอวัดเพลง ให้วิ่งตรงมาเรื่อยๆ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึง "ไพสิฐฟาร์ม"

2. ถนนพระรามสอง (ธนบุรี-ปากท่อ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35) เริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร ตามถนนพระรามสอง ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม มุ่งหน้าสู่อำเภอปากท่อ-จังหวัดราชบุรี เมื่อสุดถนนพระรามสองให้กลับรถทึ่สามแยกวังมะนาว เพื่อมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร ประมาณ 1 กิโลเมตรจะข้ามสะพานต่างระดับซึ่งข้ามรางรถไฟ ให้ชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอปากท่อ อำเภอวัดเพลง - จังหวัดราชบุรี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3088) ประมาณ 3-4 กิโลเมตร จะพบสามแยกตัว "T" ให้ชิดซ้ายเพื่อเลี้ยวซ้าย ประมาณ 10-20 เมตร จะพบสามแยกตัว "T" ให้ชิดขวาเพื่อเลี้ยวขวา วิ่งตรงมาเรื่อยๆ ประมาณ 8 กิโลเมตรก็จะถึง "ไพสิฐฟาร์ม"


2. สั่งซื้อทางโทรศัพท์ โทรศัพท์สั่งซื้อสินค้าโดยตรงกับเรา

ชื่อ : นายศักดิ์ชัย วิริยะไพสิฐ
ที่อยู่ : 93 หมู่ 6 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170
มือถือ : 086 - 7690134
โทรศัพท์ : 032 - 399293 , 032 - 399480

3. สั่งซื้อทางอิเล็กทรอนิก

E-mail : info@thailandadenium.com
E-mail : paisitfarm@gmail.com
Line id : paisitlin
WeChat id : paisitlin
WhatsApp : +66867690134

การจัดส่งสินค้าภายในประเทศ

1. รถขนส่งสินค้าของไพสิฐฟาร์ม ส่งตรงถืงบ้านท่าน
2. ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หลังจากได้รับการชำระเงินจากท่านแล้ว โดยการธนาณัติหรือการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ชำระเงินก่อนของส่งตรงถึงบ้าน)
3. ส่งทางพัสดุไปรษณีย์ หรือ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เก็บเงินปลายทาง (พ.ก.ง.) ท่านจะต้องชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางก่อนรับสินค้า (ชำระเงินและรับของที่ไปรษณีย์ปลายทาง)

กรณีจัดส่งสินค้าทางพัสดุไปรษณีย์ในประเทศ หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศมีดังนี้

 1. ท่านสามารถสั่งซื้อและจ่ายเงินโดยวิธีใดก็ได้
 2. ท่านสามารถสั่งซื้อน้อย หรือมากเพียงใดก็ได้
 3. ในการสั่งซื้อ (ส่งสินค้า) 1 ครั้ง คิดค่าบริการครั้งละ 100 บาท
 4. อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้าทางพัสดุไปรษณีย์ในประเทศ หรือไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ในประเทศ มีดังนี้
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ พัสดุไปรษณีย์ในประเทศ
พิกัดน้ำหนัก
(กรัม)
อัตราค่าบริการ
(บาท/ชิ้น)
พิกัดน้ำหนัก
(กก.)
อัตราค่าบริการ
(บาท/ชิ้น)
ไม่เกิน 20 กรัม 27 ไม่เกิน  1  กก. 20
21-100 32 2 35
101-250 37 3 50
251-500 47 4 65
501-1,000 62 5 80
1,001-1,500 77 6 95
1,501-2,000 92 7 110
2,001-2,500 107 8 125
2,501-3,000 122 9 140
3,001-3,500 142 10 155
3,501-4,000 162 11 170
4,001-4,500 182 12 185
4,501-5,000 202 13 200
5,001-5,500 227 14 215
5,501-6,000 252 15 230
6,001-6,500 277 16 245
6,501-7,000 302 17 260
7,001-7,500 327 18 275
7,501-8,000 352 19 290
8,001-8,500 382 20 305
8,501-9,000 412 หมายเหตุ
พิกัดน้ำหนักรับฝากสูงสุด
ไม่เกิน 20 กก./ชิ้น
9,001-9,500 442
9,501-10,000 472

*การจัดส่ง "เมล็ดชวนชม" ทางไปรษณีย์ มีขั้นตอนดังนี้

 1. บรรจุเมล็ดชวนชม ในถุงพลาสติกใส ชนิดที่มีซิบปิดปากถุง
 2. เขียนชื่อสายพันธุ์ จำนวนเมล็ด ลงบนถุงพลาสติกที่ใช้บรรจุ
 3. จัดทำบิลส่งของหรือบิลเงินสด ระบุจำนวนของและจำนวนเงิน
 4. บรรจุเมล็ดชวนชม และบิลส่งของหรือบิลเงินสดลงในพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์ (ซองหรือกล่อง)
 5. โทรศัพท์แจ้งยืนยันการจัดส่งสินค้า
  • จ่ายเงินก่อน ของส่งตรงถึงบ้าน (ดูวิธีการชำระเงินที่หน้าวิธีการจ่ายเงิน Click Here )
  • ระบบ พกง. (รับของที่ไปรษณีย์ จ่างเงินที่ไปรษณีย์ปลายทาง) ท่านจะได้รับของภายใน 3 - 7 วัน โดยติดต่อสอบถามที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง เพราะบ่อยครั้งที่ไปรษณีย์ไม่ยอมออกใบแจ้งให้ไปรับ พกง.
   (ตามระเบียบต้องออกใบแจ้งให้ไปรับ พกง. แต่ในความเป็นจริงมักไม่แจ้ง)
 6. ในกรณีที่เป็นการส่งแบบ EMS ท่านสามารถนำเลขที่พัสดุไปรษณีย์ตรวจสอบได้ที่ ระบบตรวจสอบ EMS Click Here หรือใช้ติดต่อรับของที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง ในกรณีที่เป็นการส่งของแบบธรรมดา ไม่สามารถตรวจสอบสถานะของพัสดุไปรษณีย์นั้นได้
 7. ในการจัดส่งเมล็ดชวนชมทางไปรษณีย์เป็นการจัดส่งแบบ EMS มีค่าใช้จ่ายดังนี้
  • 7.1 ค่าสินค้า ตามคำสั่งซื้อ
  • 7.2 ในวงเงินสั่งซื้อตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปฟรีค่าบริการและค่าจัดส่ง
  • 7.3 ในวงเงินสั่งซื้อต่ำกว่า 1,000 บาท จะบวกค่าบริการและค่าจัดส่งอีก 100 บาท
 8. การเก็บรักษาเมล็ดชวนชม บรรจุเมล็ดชวนชมในถุงพลาสติก จากนั้นบรรจุลงในกล่องพลาสติก นำไปแช่ในตู้เย็นประมาณช่องกลางตู้เย็นหรือเหนือช่องเก็บผัก ด้วยอุณหภูมิประมาน 4 - 10 °C จะเก็บได้ประมาณ 3 ปี ควรใส่ตัวดูดความชื้นในกล่องพลาสติก หรือซองพลาสติกที่บรรจุเมล็ดชวนชมจะช่วยยืดอายุในการเก็บรักษา (เมล็ดชวนชมใหม่อัตรา การงอกไม่ดี ต้องมีการเก็บในตู้เย็นตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไปเพื่อให้เมล็ดชวนชมมีการเซ็ดตัวระหว่าแป้งกับน้ำตาลอัตราการงอกจึงจะดี
 9. การสั่งซื้อ ควรสั่งซื้อทางโทรศัพท์มือถือ หมายเลข 086-7690134 เพราะเป็นการสื่อสารสองทาง สะดวก รวดเร็วและชัดเจน

*การจัดส่ง "ต้นชวนชม" ทางไปรษณีย์ มีขั้นตอนดังนี้

 1. กล้าชวนชมในกระบะ ไม่สามาถจัดส่งทางไปรษณีย์ได้เพราะอ่อนแอเกินไป ต้องรับที่หน้าฟาร์มเท่านั้น
 2. ต้นชวนชมที่สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ เริ่มตั้งแต่กระถางขนาด 4 นิ้ว ขึ้นไป
 3. ถอนต้นชวนชมออกจะกระถางและสลัดดินออก
  • ส่งในประเทศ ไม่ต้องล้างน้ำ
  • ส่งต่างประเทศ ต้องล้างน้ำให้รากและลำต้นสะอาด
 4. รอให้ต้นชวนชมแห้ง จากนั้นห่อกระดาษทีละต้น เขียนชื่อระบุสายพันธุ์อย่างชัดเจน จากนั้นบรรจุลงกล่องกระดาษ พร้อมบิลส่งของหรือบิลเงินสดระบุจำนวนของและจำนวนเงิน ปิดปากกล่องเพื่อพร้อมส่ง (ดูวิธีการทำความสะอาดรากเพื่อจัดส่งออกต่างประเทศ Click ที่นี่)
 5. โทรศัพท์แจ้งยืนยันการจัดส่งสินค้า
  • จ่ายเงินก่อน ของส่งตรงถึงบ้าน (ดูวิธีการชำระเงินที่หน้าวิธีการจ่ายเงิน Click Here )
  • ระบบ พกง. (รับของที่ไปรษณีย์ จ่างเงินที่ไปรษณีย์ปลายทาง) ท่านจะได้รับของภายใน 3 - 7 วัน โดยติดต่อสอบถามที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง เพราะบ่อยครั้งที่ไปรษณีย์ไม่ยอมออกใบแจ้งให้ไปรับ พกง.
   (ตามระเบียบต้องออกใบแจ้งให้ไปรับ พกง. แต่ในความเป็นจริงมักไม่แจ้ง)
 6. ในกรณีที่เป็นการส่งแบบ EMS ท่านสามารถนำเลขที่พัสดุไปรษณีย์ตรวจสอบได้ที่ ระบบตรวจสอบ EMS Click Here หรือใช้ติดต่อรับของที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง ในกรณีที่เป็นการส่งของแบบธรรมดา ไม่สามารถตรวจสอบสถานะของพัสดุไปรษณีย์นั้นได้
 7. ในการจัดส่งต้นชวนชมทางไปรษณีย์มีค่าใช้จ่ายดังนี้
  • 7.1 ค่าสินค้า ตามคำสั่งซื้อ
  • 7.2 ค่าบริการ 100 บาท
  • 7.3 ค่าขนส่งต้นชวนชมแบบไปรษณีย์ธรรมดากิโลกรัมละ 15 บาท (ประมาณ 25 % ของราคาสินค้า)
   • ขนาดกระถาง 4 นิ้ว ค่าขนส่ง ต้นละ 3 บาท
   • ขนาดกระถาง 6 นิ้ว ค่าขนส่ง ต้นละ 10 บาท
   • ขนาดกระถาง 8 นิ้ว ค่าขนส่ง ต้นละ 15 บาท
   • ขนาดกระถาง 10 นิ้ว ค่าขนส่ง ต้นละ 25 บาท
   • ขนาดกระถาง 11 นิ้ว ค่าขนส่ง ต้นละ 35 บาท
   • ขนาดกระถาง 12 นิ้ว ค่าขนส่ง ต้นละ 50 บาท
   • ฯลฯ
  • 7.4 ค่าขนส่งต้นชวนชมแบบ EMS ประมาณ 50 % ของราคาสินค้า
 8. หลังจากได้รับต้นชวนชมแล้ว ควรทำดังนี้
  • เปิดก่อง และแกะกระดาษที่ห่อต้นชวนชมออก
  • ทำความสะอาดต้นชวนชม เก็บใบเหลืองทิ้ง ตัดรากหรือกิ่งที่ไม่ดีออก ทาแผลด้วยปูนที่กินกับหมาก
  • ผึ่งไว้ในร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวก
  • ราดหรือสเปร์ยากันรา หรือยากันเน่าให้พอเปียก (ยากันราชื่อสามัญว่า ฟอสอิทิล อะลูมิเนียม, ฯลฯ)
  • ดินปลูกควรเป็นดินโปร่ง ระบายน้ำได้ดี ใบไม้และมูลสัตว์ต้องเก่า กองดินไม่มีความร้อน ไม่มีกลิ่นฉุนของมูลสัตว์ ดินปลูกควรหมาด ๆ ไม่เปียกเกินไปไม่แห้งเกินไป
  • วิธีการปลูก รองก้นกระถางด้วยเปลือกมะพร้าวสับหรือแกลบดิบ ใส่ดินปลูกลงในกระถางให้พอเหมาะ นำต้นชวนชมลงปลูก เติมดินปลูกละกดดินปลูกให้แน่น ใส่ปุ๋ยละลายช้าสูตร 13-13-13 จำนวน 1 - 2 ช้อนชา เติมดินปลูกและกดดินปลูกให้แน่น ดินปลูกต้องเป็นดินหมักไว้ก่อนและหมาด ๆ จึงจะกดได้แน่น
  • ชวนชมต้นเล็กใช้ตะเกียบหรือไม้เล็ก ๆ ผูกต้นแล้วค่อยปลูกก็ได้ชวนชมต้นใหญ่ใช้เชือกตรึงลำต้น กับขอบกระถางก็ได้ เพื่อป้องกันต้นล้มและรากขาด ไม้จะตั้งตัวและโตเร็ว
  • หลังปลูกไม่ควรรดน้ำเพราะต้นไม่้ยังไม่ตั้งตัวและไม่กินอาหารทางราก และไม่ควรถูกฝน ตั้งไม้ไว้ในที่ร่ม หรือที่ ๆ มีแสงแดดลำไร อากาศถ่ายเทสะดวก หรืออาจพรมด้วยสารป้องกันเชื้อรา หรือฮอโมนด้วยก็ได้ ตั้งไว้ประมาณ 7 - 14 วันให้ไม้ตั้งตัวได้ก่อน (สังเกตจากไม้เริ่มแตกใบใหม่)
  • จากนั้นนำไม้ออกตากแดกเต็ม 100% ตลอดทั้งวัน รดน้ำให้ชุ่ม ควรนำออกตอนเย็นเพราะไม้จะปรับตัวได้ง่าย
  • ชวนชม เป็นพืช ชอบน้ำ ไม่ชอบแฉะ รดน้ำได้ทุกวันแต่ดินต้องโปร่งระบายน้ำได้ดี ชวนชมชอบแดดและปุ๋ย
 9. การสั่งซื้อ ควรสั่งซื้อทางโทรศัพท์มือถือ หมายเลข 086-7690134 เพราะเป็นการสื่อสารสองทาง สะดวง รวดเร็วและชัดเจน

ลูกค้าต่างประเทศ

สำหรับลูกค้าจากต่างประเทศที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ ไพสิฐฟาร์ม สามารถดูวิธีสั่งซื้อได้ที่ภาษาต่างประเทศ