บริการอื่น ๆ

1. รับซื้อเมล็ดชวนชม

รับซื้อเมล็ดชวนชม
(ขอบคุณภาพจาก นิตยสารไม้ดอกไม้ประดับ)

2. ผลิตและจำหน่ายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม (สายพันธุ์ก้นจีบ จากแม่พันธ์อายุกว่า 20 ปี)

ผลิตและจำหน่ายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม (สายพันธุ์ก้นจีบ จากแม่พันธ์อายุกว่า 20 ปี) ผลิตและจำหน่ายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม (สายพันธุ์ก้นจีบ จากแม่พันธ์อายุกว่า 20 ปี) ผลิตและจำหน่ายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม (สายพันธุ์ก้นจีบ จากแม่พันธ์อายุกว่า 20 ปี) ผลิตและจำหน่ายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม (สายพันธุ์ก้นจีบ จากแม่พันธ์อายุกว่า 20 ปี)

3. ผลิตและจำหน่าย กระยาสารท, น้ำพริกแกง, น้ำพริกเผา

กระยาสารท ตรา "ทิพย์" - ฉลากสีเขียว

กระยาสารทตรา ทิพย์ - ฉลากสีเขียว
รสชาติดั้งเดิม
ถุงเล็ก น้ำหนัก 140 กรัม - ราคา 20 บาท
ถุงใหญ่ น้ำหนัก 500 กรัม - ราคา 60 บาท

กระยาสารทตรา "ทิพย์" - ฉลากสีแดง

กระยาสารทตรา ทิพย์ - ฉลากสีเขียว
รสชาติกลมกล่อม ใส่เนื้อมะพร้าว
ถุงเล็ก น้ำหนัก 140 กรัม - ราคา 20 บาท
ถุงใหญ่ น้ำหนัก 500 กรัม - ราคา 60 บาท

น้ำพริกเผากุ้ง ตรา "น้ำทิพย์"

กระยาสารทตรา ทิพย์ - ฉลากสีเขียว
น้ำพริกเผากุ้งชนิดขวดแก้ว
น้ำหนัก 115 กรัมราคา 20 บาท

น้ำพริกเผากุ้ง ตรา "น้ำทิพย์"

กระยาสารทตรา ทิพย์ - ฉลากสีเขียว
น้ำพริกเผากุ้ง ชนิดบรรจุถุง
ถุงเล็ก น้ำหนัก 100 กรัม - ราคา 12 บาท
ถุงใหญ่ น้ำหนัก 500 กรัม - ราคา 60 บาท

น้ำพริกแกง ตรา "น้ำทิพย์" (แกงเผ็ด,ผัดเผ็ด,แกงส้ม,แกงเขียวหวาน)

กระยาสารทตรา ทิพย์ - ฉลากสีเขียว
น้ำพริกเผากุ้ง ชนิดบรรจุถุง
ถุงเล็ก น้ำหนัก 100 กรัม - ราคา 10 บาท
ถุงใหญ่ น้ำหนัก 500 กรัม - ราคา 30 บาท