ชวนชมไพสิฐฟาร์ม

 เมล็ดชวนชมสายพันธุ์ฮอลแลนด์คละสี : เมล็ดชวนชมสายพันธุ์ฮอลแลนด์คละสีและลูกผสมนานาพรรณ

Mixed color Adenium Obesum seeds: Mixed color Adenium Obesum seeds and hybrids.

เมล็ดชวนชมสายพันธุ์ฮอลแลนด์คละสีเป็นการเก็บเมล็ดแบบคละรวม ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ด ดอกมักไม่สวยงาม มักจะนำไปเป็นต้นตอเพื่อใช้เสียบยอดไม้สีหรือไม้สายพันธุ์อื่นๆ

 เมล็ด ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์แยกสี ดอกชั้นเดียว: ดอกสีแดง, ดอกสีขาว, ดอกสีชมพู, ดอกสีม่วง ฯลฯ

Adenium Obesum with separate colors: red, white, pink, purple, etc.

เป็นการเก็บเมล็ดแบบแยกสีหรือแยกสายพันธุ์ ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดเป็นลูกผสม มักให้ลักษณะที่ด้อยกว่าแม่พันธุ์ มีความแปรปรวนของลักษณะดอกสูงมาก เช่นเพาะเมล็ดดอกสีขาว ลูกไม้ที่ได้อาจไม่มีสีขาวเลยก็ได้ อาจกลายเป็นสีชมพูอ่อน ๆ ส่วนใหญ่จะจำหน่ายไปยังต่างประเทศ ที่ห้ามนำต้นเข้า อนุญาตให้นำเข้าเฉพาะเมล็ดเท่านั้น

 เมล็ด ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์แยกสี ดอกซ้อน

เมล็ด ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์แยกสี ดอกซ้อน

  เมล็ด ชวนชม สายพันธุ์ยักษ์ญี่ปุ่น : ชวนชม ยักษ์ญี่ปุ่นดั้งเดิม (Original) - ชวนชม ยักษ์ญี่ปุ่นลูกผสม (Hybrid)

Somalense Seeds : Original Somalense – Hybrid Somalense Seeds

ปัจจุบันเป็นการเก็บแบบคละรวมไม่ได้แบ่งแยกสายพันธุ์ ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ด มักมีความแปรปรวนสูง ลูกไม้ที่มีลักษณะเป็นยักษ์ญี่ปุ่นแท้ ๆ ทั้งลำต้น ใบ ดอก ก็จะเลี้ยงให้เป็นไม้ใหญ่ต่อไป ส่วนลูกไม้ที่แปรปรวน มักนำไปเป็นต้นตอเพื่อเสียบไม้สีหรือไม้สายพันธุ์อื่น ต้นตอยักษ์ญี่ปุ่น มักจะส่งยอดที่นำมาเสียบได้ดีกว่าตอฮอลแลนด์ แต่ลีลาของโขดสู้ตอฮอลแลนด์ไม่ได้

 เมล็ดชวนชมสายพันธุ์ยักษ์ซาอุ : สายพันธุ์ ลพบุรี,สิงห์บุรี,เพชรหน้าวัง,เยเมน,ยักษ์ดำสิงห์บุรี,ยักษ์ดำโคราช,เกษตร ฯลฯ

Arabicum Seeds- Yak Saudi: Lop-Bu-Ri (LBR), Sing-Bu-Ri (SBR),Pet-Na-Wang (PNW), Yemen (YM), Black Giant-Sing-Bu-Ri (BG-SBR), Black Giant - Korat Series (BG-KR), Ka-Set (KS) breeds and others

เป็นการเก็บเมล็ดแบบแบ่งแยกตามสายพันธุ์ ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีความนิ่งของสายพันธุ์สูง ยักษ์ซาอุจัดเป็นยักอาหรับ(Arabicum)สายพันธุ์หนึ่ง เป็นยักษ์ใหญ่ มักมีลำต้นหลายลำจากโขดที่ใหญ่ ดอกเล็กสีชมพูอ่อน มีดอกเหมือนกันหมดทุกสายพันธุ์ แตกต่างกันที่รูปทรงของต้นหรือใบ

 เมล็ดชวนชมสายพันธุ์ราชินีพันดอก

Adenium Arabicum Seeds: Rar-Chi-Nee-Pan-Dok (RCN)

ราชินีพันดอก จัดเป็นยักษ์อาหรับ(Arabicum)สายพันธุ์หนึ่ง เป็นยักษ์ขนาดกลางกิ่งก้านถี่กระชับ มีทรงพุ่มที่สวยงาม ดอกเล็กสีชมพูอ่อน ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ด มีความแปรปรวนสูง สันนิฐานว่า ราชินีพันดอกเป็นลูกประสม ระหว่าง ยักษ์ญี่ปุ่นกับยักษ์ซาอุ เมล็ดราชินีพันดอก ที่ได้จากกิ่งแม่เป็นเมล็ด ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ เมล็ดเล็กและลีบอัตราการงอกไม่แน่นอน (25 – 80 %) เมล็ดราชินีพันดอกที่ได้จากกิ่งลูก เมล็ดมักสมบูรณ์ อัตราการงอกสูง แต่มีความนิ่งของสายพันธุ์น้อยกว่ากิ่งแม่

  เมล็ดชวนชมสายพันธุ์ไทยโซโคทรานั่ม : สายพันธุ์เขาหินซ้อน,มงกุฎสยาม,บางคล้า,เอสวัน,ลูกไม้ใหม่และลูกผสม

Adenium Thai Socotranum Seeds: Kao Hin Zon (KHZ),Siam Crown (SC) ,Bang Khla (BK), S1, new variety and hybrids.

เป็นการเก็บเมล็ดแบบแบ่งแยกตามสายพันธุ์ ไทยโซโคทรานั่มไม่ใช่โซโคทรานั่ม จัดเป็นยักษ์อาหรับ(Arabicum) สายพันธุ์หนึ่ง เป็นยักษ์เตี้ย ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีความนิ่ง ของสายพันธุ์สูง ดอกเล็กสีชมพูอ่อน มีดอกเหมือนกันหมดทุกสายพันธุ์ แตกต่างกันที่รูปทรงของต้นหรือใบ

(ขอบคุณภาพบางส่วนจาก นิตยสารไม้ดอกไม้ประดับ)

หมายเหตุ
 1. เมล็ดชวนชมฮอลแลนด์คละสี ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดดอกมักไม่สวยงาม เหมาะสำหรับใช้ทำเป็นต้นตอเพื่อเสียบไม้สี หรือไม้สายพันธุ์อื่น
 2. เมล็ดชวนชมฮอลแลนด์แยกสี ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมักมีความแปรปรวน มีลักษณะด้อยกว่าแม่เหมาะสำหรับประเทศ ที่ห้ามนำต้นชวนชมเข้า อนุญาติให้นำเข้าแต่เฉพาะเมล็ดเท่านั้น
 3. เมล็ดชวนชมยักษ์ญี่ปุ่น ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดที่มีลักษณะเป็นยักษ์ญี่ปุ่นแท้ ๆ มักเลี้ยงให้เป็นไม้ใหญ่ ส่วนลูกไม้ที่แปรปรวนมักนำไปเป็นตอเพื่อเสียบไม้สีหรือไม้สายพันธุ์อื่น
 4. เมล็ดชวนชมสายพันธุ์ยักษ์ซาอุ เป็นยักอาหรับ(Arabicum)สายพันธุ์หนึ่ง เป็นยักษ์ใหญ่ ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีความนิ่งของสายพันธุ์สูง
 5. เมล็ดชวนชมราชินีพันดอก เป็นยักษ์อาหรับ(Arabicum)สายพันธุ์หนึ่ง เป็นยักษ์ขนาดกลาง ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีลักษณะที่หลากหลาย
 6. เมล็ดชวนชมไทยโซโคทรานั่ม เป็นยักษ์อาหรับ(Arabicum)สายพันธุ์หนึ่ง เป็นยักษ์เล็ก ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีความนิ่งของสายพันธุ์สูง

2.ต้นกล้าชวนชมที่ได้จาการเพาะเมล็ด (Adenium Seedling)

(ไม่สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ ต้องรับของที่หน้าฟาร์มเท่านั้น)

Paisitfarm adenium seedling

 รายละเอียดต้นกล้าชวนชมที่ได้จากการเพาะเมล็ด มีดังนี้

 • เพาะในกระบะพลาสติกขนาด 32 x 40 เซนติเมตร
 • ในการเพาะมีการเรียงเมล็ดชวนชมอย่างเป็นระเบียบและจำนวนเมล็ดชวนชมที่เพาะมีดังนี้
  • ชวนชมฮอลแลนด์(เพาะแบบคละรวม) เพาะกระบะละ 50 เมล็ด (อัตราการงอก 80 - 90 %)
  • ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่น(เพาะแบบคละรวม) เพาะกระบะละ 50 เมล็ด (อัตราการงอก 80 - 90 %)
  • ชวนชมยักษ์ซาอุ(เพาะแบบแบ่งแยกสายพันธุ์) เพาะกระบะละ 50 เมล็ด (อัตราการงอก 80 - 90 %)
  • ชวนชมราชินีพันดอก เพาะกระบะละ 50 เมล็ด (อัตราการงอก 80 - 90 %)
  • ชวนชมไทยโซโคทรานั่ม(เพาะแบบแบ่งแยกสายพันธุ์) เพาะกระบะละ 50 เมล็ด (อัตราการงอก 80 - 90 %)
 • อายุต้นกล้าประมาณ 2-10 เดือน
 • ความสูงต้นกล้าจากวัสดุที่ใช้เพาะเลี้ยง (ไม่รวมโขด) ประมาณ 5-10 เซนติเมตร
 • เส้นผ่านศูนย์กลางโขดประมาณ 1-2 เซนติเมตร
 • ไม่สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ได้ ต้องรับของที่หน้าฟาร์มเท่านั้น เพราะอ่อนแอเกินไป
Paisitfarm adenium seedling

ราคาต้นกล้าชวนชม

ต้นกล้าชวนชม กระบะละ ราคากระบะละ
ต้นกล้า ชวนชม ฮอลแลนด์คละสี 50 เมล็ด 250 บาท
ต้นกล้า ชวนชม ยักษ์ญี่ปุ่น 50 เมล็ด 250 บาท
ต้นกล้า ชวนชม ยักษ์ซาอุ 50 เมล็ด 500 บาท
ต้นกล้า ชวนชม ราชินีพันดอก 50 เมล็ด 500 บาท
ต้นกล้า ชวนชม ไทยโซโคทรานั่ม 50 เมล็ด 800 บาท

  ต้นกล้าชวนชมสายพันธุ์ฮอลแลนด์

  ต้นกล้าชวนชมยักษ์ญี่ปุ่น

  ต้นกล้าชวนชมสายพันธุ์ยักษ์ซาอุ

  ต้นกล้าชวนชมสายพันธุ์ราชินีพันดอก

  ต้นกล้าชวนชมสายพันธุ์ไทยโซโคทรานั่ม


3. ต้นชวนชมที่ได้จากการเพาะเมล็ด (Adenium Plants) มีรายละเอียดดังนี้

3.1 ต้นชวนชมฮอลแลนด์

Adenium Plants in pot size 4 to 8 inches.
ชวนชมฮอลแลนด์เพาะเมล็ด ขนาดกระถาง 4นิ้ว 6นิ้ว 8นิ้ว

เป็นการเพาะแบบคละรวม ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมักให้ดอกที่ไม่สวยงาม เหมาะสำหรับใช้ทำตอเพื่อเสียบยอดไม้สี

ขนาดกระถาง ขนาดโขด ราคาต้นละ
ต้นชวนชมกระถาง 4 นิ้ว 1 - 1.5 นิ้ว 10 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 6 นิ้ว 2 - 2.5 นิ้ว 20 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 8 นิ้ว 3 - 3.5 นิ้ว 30 บาท
ต้นชวนชมไม้ใหญ่ - ราคาตามขนาด

3.2 ต้นชวนชมยักษ์ญี่ปุ่น (เป็นการเพาะเมล็ดแบบคละรวมไม่แยกสายพันธุ์)

Adenium Plants in pot size 4 to 8 inches.
ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่นเพาะเมล็ด ขนาดกระถาง 4นิ้ว 6นิ้ว 8นิ้ว
ขนาดกระถาง ขนาดโขด ราคาต้นละ
ต้นชวนชมกระถาง 4 นิ้ว 1 - 1.5 นิ้ว 10 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 6 นิ้ว 2 - 2.5 นิ้ว 20 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 8 นิ้ว 3 - 3.5 นิ้ว 30 บาท
ต้นชวนชมไม้ใหญ่ - ราคาตามขนาด

3.3 ต้นชวนชมยักษ์ซาอุ : ลพบุรี, สิงห์บุรี, เพชรหน้าวัง, เยเมน, ยักษ์ดำสิงห์บุรี, ยักษ์ดำโคราช, เกษตร ฯลฯ

Adenium Plants in pot size 4 to 8 inches.
ชวนชมยักษ์ซาอุเพาะเมล็ด ขนาดกระถาง 4นิ้ว 6นิ้ว 8นิ้ว
ขนาดกระถาง ขนาดโขด ราคาต้นละ
ต้นชวนชมกระถาง 4 นิ้ว 1 - 1.5 นิ้ว 20 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 6 นิ้ว 2 - 2.5 นิ้ว 40 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 8 นิ้ว 3 - 3.5 นิ้ว 60 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 10 นิ้ว 4 - 4.5 นิ้ว 100 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 11 นิ้ว 5 - 5.5 นิ้ว 150 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 12 นิ้ว 6 - 6.5 นิ้ว 200 บาท
ต้นชวนชมไม้ใหญ่ - ราคาตามขนาด

3.4 ต้นชวนชมราชินีพันดอก

Adenium Plants in pot size 4 to 8 inches.
ชวนชมราชินีพันดอกเพาะเมล็ด ขนาดกระถาง 4นิ้ว 6นิ้ว 8นิ้ว
ขนาดกระถาง ขนาดโขด ราคาต้นละ
ต้นชวนชมกระถาง 4 นิ้ว 1 - 1.5 นิ้ว 20 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 6 นิ้ว 2 - 2.5 นิ้ว 40 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 8 นิ้ว 3 - 3.5 นิ้ว 60 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 10 นิ้ว 4 - 4.5 นิ้ว 100 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 11 นิ้ว 5 - 5.5 นิ้ว 150 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 12 นิ้ว 6 - 6.5 นิ้ว 200 บาท
ต้นชวนชมไม้ใหญ่ - ราคาตามขนาด

3.5 ต้นชวนชมไทยโซโคทรานั่ม - พรีเมี่ยม : สายพันธุ์เขาหินซ้อนและมงกุฎสยาม (มีความนิ่งของสายพันธุ์สูง)

Adenium Plants in pot size 4 to 8 inches.
ชวนชมต้นชวนชมไทยโซโคทรานั่มเพาะเมล็ด ขนาดกระถาง 4นิ้ว 6นิ้ว 8นิ้ว
ขนาดกระถาง ขนาดโขด ราคาต้นละ
ต้นชวนชมกระถาง 4 นิ้ว 1 - 1.5 นิ้ว 40 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 6 นิ้ว 2 - 2.5 นิ้ว 80 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 8 นิ้ว 3 - 3.5 นิ้ว 120 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 10 นิ้ว 4 - 4.5 นิ้ว 200 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 11 นิ้ว 5 - 5.5 นิ้ว 300 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 12 นิ้ว 6 - 6.5 นิ้ว 400 บาท
ต้นชวนชมไม้ใหญ่ - ราคาตามขนาด

3.6 ต้นชวนชมไทยโซโคทรานั่ม - ทั่วไป : สายพันธุ์บางคล้า, เอสวัน, ลูกไม้ใหม่และลูกผสม (มีความหลากหลายทางสายพันธุ์)

ขนาดกระถาง ขนาดโขด ราคาต้นละ
ต้นชวนชมกระถาง 4 นิ้ว 1 - 1.5 นิ้ว 20 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 6 นิ้ว 2 - 2.5 นิ้ว 40 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 8 นิ้ว 3 - 3.5 นิ้ว 60 บาท
ต้นชวนชมไม้ใหญ่ - ราคาตามขนาด

3.7 ต้นชวนชมที่ได้จากการเพาะเมล็ด - ทรงต้นหรือทรงสูง

ต้นชวนชมไทยโซโคทรานั่มมงกุฏสยามทรงสูง
(ขอบคุณภาพจาก นิตยสารไม้ดอกไม้ประดับ)

ไม้ที่มาจากคาบสมุทรอาหรับไม่ว่าจะเป็นชวนชมสายยักษ์ซาอุ (Arabicum) ชวนชมราชินีพันดอก (RCN) หรือชวนชมสายพันธุ์ไทยโซโคทรานั่ม (Thai Socotranum) ที่ได้จากการเพาะเมล็ด โดยทั่วไป มักไม่ค่อยมีลำต้น ทำให้ไม้เมื่อโตขึ้นขาดความสง่างาม จึงมีการคิดค้นวิธีนำรากมาเสริมลำต้นให้สูงขึ้นซึ่งสามารถทำได้ ตั้งแต่ลูกไม้ไปจนถึงไม้ใหญ่เป็นการยกรากให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้รากที่ยกสูงขึ้นนั้นมาแทนลำต้น ทำให้ดูลำต้นสูงขึ้น ซึ่งวิธีการทำสามารถจำแนกได้ 2 วิธี

 1. รากเดียวยกสูง เรียกว่า ไม้ทรงต้น
 2. หลายรากยกสูง เรียกว่า ไม้ทรงสูง
ชวนชม ไทยโซโคทรานั่มเขาหินซ้อนทรงสูง
ต้นชวนชมไทยโซโคทรานั่มเขาหินซ้อนทรงสูง

ชวนชม ไทยโซโคทรานั่มมงกุฏสยามทรงสูง
ต้นชวนชมไทยโซโคทรานั่มมงกุฏสยามทรงสูง

ชวนชม ราชินีพันดอกทรงสูง
ต้นชวนชมราชินีพันดอกทรงสูง
ต้นชวนชมทรงต้นหรือทรงสูงมีดังนี้ 1.ยักซาอุ 2.ราชินีพันดอก 3.ไทยโซโคทรานั้ม ราคาต้นละ 100 บาท
รายละเอียดมีดังนี้
 • กระถางปากกว้าง 6 นิ้ว สูง 7 นิ้ว (กระถาง 6 นิ้ว สูงพิเศษ)
 • ความสูงของราก + ลำต้นยกสูงประมาณ 5 นิ้ว
 • เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นประมาณ 0.5 - 1 นิ้ว
 • ไม้ชนิดนี้เป็นไม้พื้นฐานต้องนำไปทำต่อด้วยการยกรากอีก 1 ครั้ง ก็จะได้ความสูงของลำต้น + ราก ประมาณ 1 ฟุต
 • ถ้าต้องการให้สูงขึ้นไปอีกก็ให้ยกรากขึ้นไปเรื่อย ๆ ก็จะได้ความสูงตามที่ต้องการ
ต้นชวนชมไม้ใหญ่ ราคาตามขนาด
ชวนชม ไทยโซโคทรานั่มเขาหินซ้อนทรงสูงในสวนไพสิฐฟาร์ม
แปลงชวนชมไทยโซโคทรานั่มเขาหินซ้อนทรงสูง

ชวนชม ไทยโซโคทรานั่มมงกุฏสยามทรงสูงในสวนไพสิฐฟาร์ม
แปลงชวนชมไทยโซโคทรานั่มมงกุฏสยามทรงสูง

ชวนชม ราชินีพันดอกทรงสูงในสวนไพสิฐฟาร์ม
แปลงชวนชมราชินีพันดอกทรงสูง
ชวนชมไทยโซโคทรานั่ม เขาหินซ้อนทรงสูง เพาะเมล็ด ขนาดกระถาง 6นิ้ว
ชวนชมไทยโซโคทรานั่ม เขาหินซ้อนทรงสูง เพาะเมล็ด ขนาดกระถาง 6นิ้ว

ชวนชมไทยโซโคทรานั่ม มงกุฏสยามทรงสูง เพาะเมล็ด ขนาดกระถาง 6นิ้ว
ชวนชมไทยโซโคทรานั่ม มงกุฏสยามทรงสูง เพาะเมล็ด ขนาดกระถาง 6นิ้ว

4.ชวนชมกิ่งตอนหรือกิ่งปักชำ (Adenium Cutting Plants)

ชวนชม กิ่งตอนขนาดกระถาง 8 นิ้ว ชวนชม กิ่งตอนขนาดกระถาง 8 นิ้ว

ชวนชมไทยโซโคทรานั่ม เขาหินซ้อนทรงสูง เพาะเมล็ด ขนาดกระถาง 6นิ้ว
ชวนชมราชินีพันดอกกิ่งปักชำ ขนาดกระถาง 8นิ้ว 11นิ้ว

ราคาชวนชมกิ่งตอนหรือกิ่งปักชำมีดังนี้

สายพันธ์ ขนาดกระถาง ราคาต้นละ
ชวนชมฮอลแลนด์ 6 นิ้ว 20 บาท
ชวนชมยักษ์ญี่ปุ่น 8 นิ้ว 100 บาท
ชวนชมยักษ์ซาอุ 8 นิ้ว 100 บาท
ชวนชมไทยโซโคทรานั่ม 8 นิ้ว 100 บาท
ชวนชมราชินีพันดอก 8 นิ้ว 100 บาท
ชวนชมราชินีพันดอก 11 นิ้ว 200 บาท
ชวนชมราชินีพันดอก 12 นิ้ว 300 บาท
ชวนชมไม้ใหญ่ - ราคาตามขนาด
ชวนชมราชินีพันดอกกิ่งตอน ชวนชมราชินีพันดอกกิ่งตอน

5. ต้นชวนชมเสียบยอด (Adenium Grafted Plants)

เป็นการนำยอด ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์ที่สวยสดงดงาม หรือสายพันธุ์ที่เราต้องการ มาเสียบกับต้นตอ ชวนชม ที่ได้จากเพาะเมล็ด หรือเสียบเข้ากับต้นตอ ชวนชม ที่ได้จากกิ่งตอนหรือกึ่งปักชำ ซึ่งเรานิยมเรียกว่า "ตอไทย" ก็ได้ รายละเอียดมีดังนี้

ภาพไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม สวนไพสิฐฟาร์ม ภาพไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม สวนไพสิฐฟาร์ม

5.1 ต้น ชวนชม เสียบยอดไม้สี - เป็นการนำยอด ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์ที่สวยสดงดงามทั้งดอกชั้นเดียว หรือดอกซ้อนมาเสียบกับต้นตอ ชวนชม ที่ได้จากการเพาะเมล็ด

ราคาต้นชวนชมเสียบยอดไม้สี (Adenium Grafted Plants)

ขนาดกระถาง ขนาดโขด ราคาต้นละ
ต้นชวนชมกระถาง 6 นิ้ว 2 - 2.5 นิ้ว 40 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 8 นิ้ว 3 - 3.5 นิ้ว 60 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 10 นิ้ว 4 - 4.5 นิ้ว 100 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 11 นิ้ว 5 - 5.5 นิ้ว 150 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 12 นิ้ว 6 - 6.5 นิ้ว 200 บาท
ชวนชมไม้ใหญ่ - ราคาตามขนาด

5.2 ต้นชวนชมเสียบยอดยักษ์ญี่ปุ่น ต้น ชวนชม เสียบยอดยักษ์ซาอุ ต้น ชวนชม เสียบยอดไทยโซโคทรานั่ม เป็นการนำยอดสายพันธุ์นั้นๆ มาเสียบเข้ากับต้นตอ ชวนชม ที่ได้จากการเพาะเมล็ดหรือตอไทย เหมาะสำหรับนักเพาะเลี้ยงที่ต้องการสะสมสายพันธุ์ มีรายละเอียดดังนี้

ราคาต้น ชวนชม เสียบยอดยักษ์ญี่ปุ่น ยักษ์ซาอุ ไทยโซโคทรานั่ม

ขนาดกระถาง ขนาดโขด ราคาต้นละ
ต้นชวนชมกระถาง 6 นิ้ว 2 - 2.5 นิ้ว 40 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 8 นิ้ว 3 - 3.5 นิ้ว 60 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 10 นิ้ว 4 - 4.5 นิ้ว 100 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 11 นิ้ว 5 - 5.5 นิ้ว 150 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 12 นิ้ว 6 - 6.5 นิ้ว 200 บาท
ชวนชมไม้ใหญ่ - ราคาตามขนาด
ภาพไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม สวนไพสิฐฟาร์ม ภาพไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม สวนไพสิฐฟาร์ม

5.3 ต้น ชวนชม เสียบยอดราชินีพันดอก เป็นการนำยอดราชินีพันดอกต้นแม่สายพันธุ์แท้ หรือ ยอดต้นลูกที่ให้ฝักดี หรือ ยอดต้นลูกที่มีลักษณะเด่น มาเสียบเข้ากับต้นตอ ชวนชม ที่ได้จากการเพาะเมล็ดหรือตอไทย เหมาะสำหรับนักเพาะเลี้ยงที่ต้องการสะสมสายพันธุ์ มีรายละเอียดดังนี้

ราคาต้น ชวนชม เสียบยอดราชินีพันดอก

ขนาดกระถาง ขนาดโขด ราคาต้นละ
ต้นชวนชมกระถาง 6 นิ้ว 2 - 2.5 นิ้ว 40 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 8 นิ้ว 3 - 3.5 นิ้ว 60 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 10 นิ้ว 4 - 4.5 นิ้ว 100 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 11 นิ้ว 5 - 5.5 นิ้ว 150 บาท
ต้นชวนชมกระถาง 12 นิ้ว 6 - 6.5 นิ้ว 200 บาท
ชวนชมไม้ใหญ่ - ราคาตามขนาด
ภาพไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม สวนไพสิฐฟาร์ม ภาพไม้ดอกไม้ประดับ ชวนชม สวนไพสิฐฟาร์ม