ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ช่องทางติดต่อ

นายศักดิ์ชัย วิริยะไพสิฐ
93 หมู่ 6 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170
086 - 7690134
032 - 399293 , 032 - 399480
www.thailandadenium.com และ www.adeniumthai.com
info@thailandadenium.com
paisitfarm@gmail.com
paisitlin
paisitlin
+66867690134
ถนนราชบุรี - วัดเพลง - ปากท่อ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3088)
ห่างจากที่ว่าการอำเภอวัดเพลง 1.5 กิโลเมตร

แผนที่ไพสิฐฟาร์มจาก Google Map

ดูไพสิฐฟาร์มในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

แผนที่ไพสิฐฟาร์ม