ชวนชม ฮอลแลนด์ (Adenium Obesum)

ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์มีถิ่นกำเนิดในอาฟริกา พบทางตอนใต้ของซาอีลแทนซาเนีย ซิมบักเวย์ เคนย่า เป็นชนิดแรกที่นำเข้ามาในประเทศไทย สันนิษฐานว่านะจะนำเข้ามาจากดินโดนีเซีย ซึ่ง ชวนชม สายพันธุ์นี้พบเห็นกันทั่วไปในประเทศไทย จนบางครั้งถูกเรียกว่าพันธุ์ไทย หรือพันธุ์พื้นเมือง ลักษณะเด่นของ ชวนชม ชนิดนี้ ลำต้นจะแตกกิ่งแขนงมาก โขดไม่ค่อยใหญ่ ใบมัน ไม่มีขนสีเขียวอ่อน ดอกสีชมพู กลีบดอกสีชมพูเข้ม กรวยดอกสีเหลือง มีระยางค์อันเรณู 5 เส้น ต่อมาภายหลังมีการนำเข้าไม้ชนิดนี้จาก สหรัฐอเมริกา ฮอลแลนด์ ไต้หวัน และมีการปรับปรุงและคัดเลือกสายพันธุ์ทั้งในและต่างประเทศ ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีโขดขนาดใหญ่ขึ้นและสีสรรของดอกมีความหลากหลายสวยสดงดงาม มีทั้งดอกชั้นเดียว และดอกซ้อน จัดเป็นไม้สียอดนิยม และมีชื่อเรียกขานมากมาย

ต้นชวนชม ฮอลแลนด์ (Adenium Obesum)

ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์ สันนิฐานว่าได้ชื่อนี้มาจากการนำเข้าไม้สีที่สวยงามจากประเทศ ฮอลแลนด์ เข้าใจว่าเป็นชื่อที่คนไทยตั้งขึ้นมาเอง ในภาษาอังกฤษไม่ได้เรียกว่า ชวนชม ชนิดนี้ว่า "ฮอลแลนด์" แต่เรียกว่า "Obesum"

เรามีเมล็ด ชวนชม ต้นกล้า ต้น ชวนชม เพาะเมล็ด กิ่งตอนหรือกิ่งปักชำ ไม้สีไม้เสียบยอด สายพันธุ์ฮอลแลนด์ นานาชนิดให้ท่านเลือกสรร

หมายเหตุ : ข้อความบางส่วนนำมาจากข้อเขียนของ รศ.ดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์

ต้นชวนชม ฮอลแลนด์ (Adenium Obesum)

แคตตาล๊อก ชวนชม ไม้สี

1. ชวนชม ดอกชั้นเดียวสีแดง

เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด

ชวนชม ดอกชั้นเดียวสีแดง แดงอุดมทรัพย์ ชวนชม ดอกชั้นเดียวสีแดง แดงอุดมทรัพย์
(รหัส S-R1)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี มังกรแดง ชวนชม ดอกชั้นเดียวสีแดง มังกรแดง
(รหัส S-R2)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี เอกมงคล ชวนชม ดอกชั้นเดียวสีแดง เอกมงคล
(รหัส S-R4)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ไพสิฐสตาร์ ชวนชม ดอกชั้นเดียวสีแดง ไพสิฐสตาร์
(รหัส S-R8)

2. ชวนชม ดอกชั้นเดียวสีขาว

เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด

ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ขาวป๊อปคอร์น ชวนชม ดอกชั้นเดียวสีขาว ขาวป๊อปคอร์น
(รหัส S-W1)

3. ชวนชม ดอกชั้นเดียวสีชมพู

เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด


4. ชวนชม ดอกชั้นเดียวสีม่วง

เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด

ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ม่วงมงคล ชวนชม ดอกชั้นเดียวสีม่วง ม่วงมงคล
(รหัส S-PP1)

5. ชวนชม ดอกชั้นเดียวสีเหลือง

เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด


6. ชวนชม ดอกชั้นเดียวลายหรือสองสี

เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด

ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี เซโลน่า ชวนชม ดอกชั้นเดียวลายหรือสองสี เซโลน่า
(รหัส S-M1)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี โพไซดอน ชวนชม ดอกชั้นเดียวลายหรือสองสี โพไซดอน
(รหัส S-M2)

7. ชวนชม ดอกชั้นเดียวใบด่าง

เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด

ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ทองนพคุณ (ใบด่างดอกขาว) ชวนชม ดอกชั้นเดียวใบด่าง ทองนพคุณ (ใบด่างดอกขาว)
(รหัส S-S1)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี หินอ่อน ชวนชม ดอกชั้นเดียวใบด่าง หินอ่อน
(รหัส S-S3)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี สุริยันจันทรา สุริยันจันทรา
(รหัส S-S4)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี 621 621
(รหัส S-S5)

8. ชวนชม ดอกชั้นเดียว - อื่น ๆ

เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด

ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ใบพาสติก ชวนชม ดอกชั้นเดียวอื่นๆ ใบพาสติก
(รหัส S-O2)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี เดอะพีช ชวนชม ดอกชั้นเดียวอื่นๆ เดอะพีช
(รหัส S-O3)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี แคระโบราณ แคระโบราณ
(รหัส S-O4)

9. ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีแดง

เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด

ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี อมตะ ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีแดง อมตะ
(รหัส D-R3)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี แดงไบเล่ย์ ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีแดง แดงไบเล่ย์
(รหัส D-R4)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี แดงสมใจ ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีแดง แดงสมใจ
(รหัส D-R5)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี แดงสุขใจ ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีแดง แดงสุขใจ
(รหัส D-R6)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี พลายงาม ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีแดง พลายงาม
(รหัส D-R8)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี หางปลากัด ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีแดง หางปลากัด
(รหัส D-R9)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี อันดามัน ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีแดง อันดามัน
(รหัส D-R10)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ชบาแก้ว ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีแดง ชบาแก้ว
(รหัส D-R11)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี บานเย็น ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีแดง บานเย็น
(รหัส D-R12)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี จินตหลา ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีแดง จินตหลา
(รหัส D-R13)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี อันดามัน ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีแดง อันดามัน
(รหัส D-R14)

10. ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีขาว

เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด

ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ทองประเสริฐ ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีขาว ทองประเสริฐ
(รหัส D-W3)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ขาวสิวานนท์ ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีขาว ขาวสิวานนท์
(รหัส D-W4)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ขาวนำโชค ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีขาว ขาวนำโชค
(รหัส D-W5)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี จันทรา ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีขาว จันทรา
(รหัส D-W6)

11. ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีชมพู

เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด

ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ทริปเปิล ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีชมพู ทริปเปิล
(รหัส D-P1)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี พันนารายณ์ ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีชมพู พันนารายณ์
(รหัส D-P3)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ไว้พิ้ง ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีชมพู ไว้พิ้ง
(รหัส D-P4)

12. ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีม่วง

เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด

ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ม่วงทรัพย์เจริญ ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีม่วง ม่วงทรัพย์เจริญ
(รหัส D-PP1)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ม่วงราชัน ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีม่วง ม่วงราชัน
(รหัส D-PP3)

13. ชวนชม ดอกซ้อนดอกสีเหลือง

เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด

ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ทองสยาม ชวนชม ดอกซ้อนสีเหลือง ทองสยาม
(รหัส D-Y5)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี เหลืองเพิ่มทรัพย์ ชวนชม ดอกซ้อนสีเหลือง เหลืองเพิ่มทรัพย์
(รหัส D-Y6)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี เหลืองบานบุรี ชวนชม ดอกซ้อนสีเหลือง เหลืองบานบุรี
(รหัส D-Y7)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี หิมะทองคำ ชวนชม ดอกซ้อนสีเหลือง หิมะทองคำ
(รหัส D-Y8)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี มูนไล้ ชวนชม ดอกซ้อนสีเหลือง มูนไล้
(รหัส D-Y9)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ทองหยิบ ชวนชม ดอกซ้อนสีเหลือง ทองหยิบ
(รหัส D-Y10)

14. ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี

เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด

ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ดับเบิลเซโลน่า ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี ดับเบิลเซโลน่า
(รหัส D-M1)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี นางฟ้าลุยไฟ ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี นางฟ้าลุยไฟ
(รหัส D-M2)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ใยไหม ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี ใยไหม
(รหัส D-M3)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ไฉไล ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี ไฉไล
(รหัส D-M4)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี กินรี ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี กินรี
(รหัส D-M5)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ขุมทรัพย์ ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี ขุมทรัพย์
(รหัส D-M6)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี สมบูรณ์ทรัพย์ ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี สมบูรณ์ทรัพย์
(รหัส D-M7)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ทรัพย์สมบูรณ์ ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี ทรัพย์สมบูรณ์
(รหัส D-M8)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ทองหยอด ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี ทองหยอด
(รหัส D-M9)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี มาหยา ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี มาหยา
(รหัส D-M11)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี วิกตอรี่ ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี วิกตอรี่
(รหัส D-M12)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี สโนไวท์ ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี สโนไวท์
(รหัส D-M13)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี อาทิตย์ทรงกลด ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี อาทิตย์ทรงกลด
(รหัส D-M14)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี จันทรา ชวนชม ดอกซ้อนดอกลายหรือสองสี จันทรา
(รหัส D-M15)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี รัศมี รัศมี
(รหัส D-M16)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี พันทิพย์ พันทิพย์
(รหัส D-M17)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี โชคดี โชคดี
(รหัส D-M18)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี ทรายทอง2 ทรายทอง2
(รหัส D-M19)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี รุ่งนิรันดร์ รุ่งนิรันดร์
(รหัส D-M20)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี โชคอำนวย โชคอำนวย
(รหัส D-M21)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี พิมกาย พิมกาย
(รหัส D-M22)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี มีตัง มีตัง
(รหัส D-M23)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี 4935 4935
(รหัส D-M24)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี 201 201
(รหัส D-M25)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี 152 152
(รหัส D-M26)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี มังกรทอง มังกรทอง
(รหัส D-M27)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี 207 207
(รหัส D-M28)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี หงส์เหนือมังกร หงส์เหนือมังกร
(รหัส D-M29)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี รุ่งตะวัน รุ่งตะวัน
(รหัส D-M30)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี แคนดี้ แคนดี้
(รหัส D-M31)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี สุริยันจันทรา สุริยันจันทรา
(รหัส D-M32)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี 97 97
(รหัส D-M33)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี 206 206
(รหัส D-M34)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี คิตตี้ คิตตี้
(รหัส D-M35)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี พริงตี้ พริงตี้
(รหัส D-M36)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี มิกกี้ มิกกี้
(รหัส D-M37)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี พรสวรรค์ พรสวรรค์
(รหัส D-M38)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี เวียดนาม เวียดนาม
(รหัส D-M39)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี แบล๊คดากอน แบล๊คดากอน
(รหัส D-M40)
ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี พระลอ พระลอ
(รหัส D-M41)

15. ชวนชม ดอกซ้อนใบด่าง

เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด

ไม้ดอกไม้ประดับ adenium ชวนชม ดอกไม้สี template ด่างบารมี
(รหัส D-S2)

16. ชวนชม ดอกซ้อน - อื่น ๆ

เป็นแคตตาล็อกไม้สีไม้เสียบยอด ไม่ใช่แคตตาล็อกเมล็ด