ราชินีพันดอก (Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok) / RCN

มีถิ่นกำเนิดอยู่แถบคาบสมุทรอาหรับ จัดเป็นยักษ์อาหรับ (Arabicum) ชนิดหนึ่ง มีการนำเข้าราชินีพันดอกจากประเทศแถบอาหรับ โดยการนำกิ่งจากต้นแม่ มาปักชำและเพาะเลี้ยงในประเทศไทย

ราชินีพันดอก (Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok) / RCN

ราชินีพันดอก มีลักษณะดังนี้

  • ดอกดกมาก ดอกมีขนาดเล็กสีชมพูอ่อน เวลาออกดอกมักออกดอกพร้อมกันทั้งต้นและมักทิ้งใบ แลดูทั้งต้นมีแต่ดอกสวยงามมาก จนได้สมญานามว่า "ราชินีพันดอก"
  • ใบเล็ก ใบสีเขียวสด ขอบใบบางครั้งมีสีเหลือง แซมจนบางครั้งดูคล้ายใบด่างสีทอง ใบมันไม่มีขนทั้งหน้าใบและหลังใบ
  • เป็นไม้ขนาดกลาง มีทรงพุ่มที่สวยงาม ไม่สูงมากนัก มีกิ่งแขนงจำนวนมากแตกออกจากลำต้น
  • ตามธรรมชาติให้ฝักพอประมาณ ฝักและเมล็ดมีขนาดเล็ก กว่าพืชในตระกูลยักษ์อาหรับ (Arabicum) ด้วยกัน
  • ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีลักษณะที่ดี และมีความหลากหลาย
  • กิ่งตอนหรือกิ่งปักชำราชินีพันดอก มักมีลำต้นและทรงพุ่มที่สวยงาม
  • ไม้เสียบยอดราชินีพันดอก มักมีทรงพุ่มและดอกที่สวยงาม

ปัจจุบันราชินีพันดอก จัดเป็นไม้ยอดนิยมชนิดหนึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและในหมู่นักเพาะเลี้ยงทั้งในและต่างประเทศ มีการนำเมล็ดราชินีพันดอกมาเพาะเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดของราชินีพันดอกมีความหลากหลายมาก จนบางครั้งได้เป็น ราชินีพันดอกใบขน ราชินีพันดอกแคระ ราชินีพันดอกที่มีลักษณะคล้ายยักษ์อาหรับอื่นๆ เป็นต้น เนื่องจากลูกไม้ของราชินีพันดอกมีความหลากหลายมาก ดังนั้นในหมู่นักเพาะเลี้ยงที่หลงไหลในเสน่ห์ของราชินีพันดอก จึงมักสะสมในรูปของกิ่งตอนหรือกิ่งปักชำ หรือไม้เสียบยอดจากต้นแม่ของราชินีพันดอกมากกว่าลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ด

จากประสบการณ์ของไพสิฐฟาร์ม สันนิฐานว่า ราชินีพันดอก เป็นลูกผสมระหว่ายักษ์ญี่ปุ่นกับยักษ์ซาอุ เนื่องจากในการเพาะเมล็ดราชินีพันดอก บางครั้งกลายเป็นยักษ์ญี่ปุ่นทั้งหมด บางครั้งมีทั้งยักษ์ญี่ปุ่น มีทั้งยักษ์ซาอุ มีทั้งราชินีพันดอก ในกระบะเพาะเดียวกัน ลูกไม้ราชินีพันดอกที่ได้จากการเพาะเมล็ดจึงไม่มีความนิ่งของสายพันธุ์ มีความหลากหลาย


ราชินีพันดอกเสียบยอดกิ่งแม่

ราชินีพันดอก-ราชินีพันดอกเสียบยอดกิ่งแม่ (Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok) / RCN
ราชินีพันดอก-ราชินีพันดอกเสียบยอดกิ่งแม่ (Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok) / RCN

ราชินีพันดอกที่ได้จากการเพาะเมล็ด

ราชินีพันดอก-ราชินีพันดอกที่ได้จากการเพาะเมล็ด (Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok) / RCN
ราชินีพันดอก-ราชินีพันดอกที่ได้จากการเพาะเมล็ด (Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok) / RCN
ราชินีพันดอก-ราชินีพันดอกที่ได้จากการเพาะเมล็ด (Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok) / RCN
ราชินีพันดอก-ราชินีพันดอกที่ได้จากการเพาะเมล็ด (Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok) / RCN
ราชินีพันดอก-ราชินีพันดอกที่ได้จากการเพาะเมล็ด (Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok) / RCN
ราชินีพันดอก-ราชินีพันดอกที่ได้จากการเพาะเมล็ด (Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok) / RCN

ราชินีพันดอกเพาะเมล็ดทรงสูง

ชวนชม ราชินีพันดอกเพาะเมล็ดทรงสูง
ชวนชม ราชินีพันดอกเพาะเมล็ดทรงสูง

ราชินีพันดอกกิ่งตอน

ราชินีพันดอก-ราชินีพันดอกกิ่งตอน (Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok) / RCN
ราชินีพันดอก-ราชินีพันดอกกิ่งตอน (Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok) / RCN
ราชินีพันดอก-ราชินีพันดอกกิ่งตอน (Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok) / RCN
ราชินีพันดอก-ราชินีพันดอกกิ่งตอน (Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok) / RCN
ราชินีพันดอก-ราชินีพันดอกกิ่งตอน (Arabicum : Ra-Chi-Nee-Pan-Dok) / RCN

เรามีเมล็ด ต้นกล้า ลูกไม้เพาะเมล็ด ไม้เสียบยอด สายพันธุ์ยักษ์อาหรับ (Arabicum) นานาชนิดให้ท่านเลือกสรร