เมล็ดชวนชมฮอลแลนด์ (Adenium Obesum Seeds)

ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์มีถิ่นกำเนิดในอาฟริกา พบทางตอนใต้ของซาอีลแทนซาเนีย ซิมบักเวย์ เคนย่า เป็นชนิดแรกที่นำเข้ามาในประเทศไทย สันนิษฐานว่านะจะนำเข้ามาจากดินโดนีเซีย ซึ่ง ชวนชม สายพันธุ์นี้พบเห็นกันทั่วไปในประเทศไทย จนบางครั้งถูกเรียกว่าพันธุ์ไทย หรือพันธุ์พื้นเมือง ลักษณะเด่นของ ชวนชม ชนิดนี้ ลำต้นจะแตกกิ่งแขนงมาก โขดไม่ค่อยใหญ่ ใบมัน ไม่มีขนสีเขียวอ่อน ดอกสีชมพู กลีบดอกสีชมพูเข้ม กรวยดอกสีเหลือง มีระยางค์อันเรณู 5 เส้น ต่อมาภายหลังมีการนำเข้าไม้ชนิดนี้จาก สหรัฐอเมริกา ฮอลแลนด์ ไต้หวัน และมีการปรับปรุงและคัดเลือกสายพันธุ์ทั้งในและต่างประเทศ ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีโขดขนาดใหญ่ขึ้นและสีสรรของดอกมีความหลากหลายสวยสดงดงาม มีทั้งดอกชั้นเดียว และดอกซ้อน จัดเป็นไม้สียอดนิยม และมีชื่อเรียกขานมากมาย

ต้นแม่พันธ์ชวนชม ฮอลแลนด์ (Adenium Obesum)
(ขอบคุณภาพบางส่วนจาก นิตยสารไม้ดอกไม้ประดับ)

ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์ สันนิฐานว่าได้ชื่อนี้มาจากการนำเข้าไม้สีที่สวยงามจากประเทศ ฮอลแลนด์ เข้าใจว่าเป็นชื่อที่คนไทยตั้งขึ้นมาเอง ในภาษาอังกฤษไม่ได้เรียกว่า ชวนชม ชนิดนี้ว่า "ฮอลแลนด์" แต่เรียกว่า "Obesum"

เรามีเมล็ด ชวนชม ต้นกล้า ต้น ชวนชม เพาะเมล็ด กิ่งตอนหรือกิ่งปักชำ ไม้สีไม้เสียบยอด สายพันธุ์ฮอลแลนด์ นานาชนิดให้ท่านเลือกสรร

หมายเหตุ : ข้อความบางส่วนนำมาจากข้อเขียนของ รศ.ดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์


1. เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์คละสี (Obesum Mixed Color Seeds)

เป็นเมล็ด ชวนชม สายพันธุ์ฮอลแลนด์ที่เป็นการเก็บแบบคละรวมโดยไม่มีการแบ่งแยกสีและสายพันธุ์ เหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงเพื่อทำไม้ตอ เพื่อใช้เป็นต้นตอสำหรับเสียบยอดไม้สี

ต้นแม่พันธ์ชวนชม ฮอลแลนด์ (Adenium Obesum)

2. เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์แยกสี ดอกชั้นเดียว (Obesum Selected Color Seeds - Single layer flower.)

เรามีเมล็ดฮอลแลนด์แยกสี นานาสี ทั้งการผสมเกษรตามธรรมชาติ (Hybrid Seeds) และการผสมเกษรด้วยมือ (Cross Hand Pollination Seeds) ให้ท่านเลือกสรรดังนี้

ต้นแม่พันธ์ชวนชม ฮอลแลนด์ (Adenium Obesum)

เมล็ดชวนชมฮอลแลนด์แยกสี เป็นเมล็ดลูกผสม (Hybrid) ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีความแปลปรวนสูงมาก มักไม่ได้สีตามที่ต้องการและมีลักษณะด้อยกว่าแม่พันธุ์ เช่น เพาะเมล็ดพันธุ์ดอกสีขาว ลูกไม้ที่ได้อาจกลายเป็นสีชมพูทั้งหมดก็ได้ เมล็ดชนิดนี้ เหมาะลูกค้าต่างประเทศซึ่งห้ามนำต้นชวนชมเข้าประเทศเขา อนุญาติให้นำเข้าแต่เมล็ดพันธุ์เท่านั้น ถ้าต้องการได้ดอกที่สวยงามถูกต้องตรงตามสายพันธุ์ แนะนำให้ซื้อเป็นไม้สีเสียบยอด

2.1.เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์ดอกชั้นเดียว - สีแดง (Obesum Red Color Seeds) ราคา 2 บาท/เมล็ด

2.2.เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์ดอกชั้นเดียว - สีขาว (Obesum White Color Seeds) ราคา 2 บาท/เมล็ด

2.3.เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์ดอกชั้นเดียว - สีชมพู (Obesum Pink Color Seeds) ราคา 2 บาท/เมล็ด

2.4.เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์ดอกชั้นเดียวสีม่วง (Obesum PurpleColor Seeds) ราคา 2 บาท/เมล็ด

2.5.เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์ดอกชั้นเดียว - ลายหรือสองสี (Obesum Mix Color Seeds) ราคา 2 บาท/เมล็ด

3. เมล็ด ชวนชม ฮอลแลนด์แยกสี ดอกซ้อน (Obesum Selected Color Seeds - Double layer flower.)

ไม่มีจำหน่าย