ยินดีต้อนรับสู่ไพสิฐฟาร์ม 欢迎光临林章记农场 Welcome to Paisit Farm

ความเป็นมาของไพสิฐฟาร์ม

  1. ไพสิฐฟาร์ม เป็นผู้ผลิตพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม และชวนชมครบวงจร มีแปลงผลิตและเพาะเลี้ยง 2 แปลง บนเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่
  2. ไพสิฐฟาร์ม ผลิตและเพาะเลี้ยงต้นกล้าพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมสายพันธุ์ก้นจีบ แบบครบวงจรกว่า 30 ปี ผลิตและเพาะเลี้ยงชวนชม แบบครบวงจรกว่า 10 ปี
  3. ปรัชญาไพสิฐฟาร์ม มุ่งเน้นผลิตของดีมีคุณภาพ ราคาถูก ลูกค้าสามารถเลือกได้ทุกต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด
  4. การตลาดไพสิฐฟาร์ม ในอดีตที่ผ่านมามุ่งตลาดภายในประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะการขายหน้าฟาร์ม ปัจจุบันไพสิฐฟาร์มมุ่งเน้นทั้งตลาด ภายในประเทศและต่างประเทศควบคู่กันไป เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้บริโภค และแนะนำฟาร์มของเราให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไป

ความเป็นมาของไม้ชวนชม

ชวนชม เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาตะวันออก แถบแทนซาเนีย เคนยา และยูกันคา เป็นพืชอวบน้ำที่ทนแล้งอยู่ในทะเลทรายจนได้ฉายาว่า "กุหลาบทะเลทราย - Desert Rose" มีการค้นพบชวนชมครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. 2305 โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันนี ชื่อ P.Forsskai พบชวนชมขึ้นในเคนยา และตอนกลางของแทนซาเนีย

ในประเทศไทยสันนิษฐานว่า มีการนำชวนชมเข้ามาไม่ต่ำกว่า 80 ปี โดยเชื่อว่าเป็นการนำเข้าโดยผ่านทางราชสำนัก ด้วยพบเห็นชวนชมมีปลูกอยู่ในพระราชวังและวังเจ้านายทั่วไป ประกอบกับชวนชมเป็นไม้ดอกที่ไม่ต้องดูแลมากนัก และสภาพอากาศในบ้านเราก็เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตโดยให้ดอกดก ผลิช่องามตลอดปี จึงได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างรวดเร็ว

Double Serona of Paisit farm adenium

ชวนชมเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Apocynaceae มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Adenium Obesum (Forssk.) Roem. & Schult. มีชื่อสามัญว่า Mock Azalea , Desert Rose , Impala Lily , Kudu Lily , Sabi Star มีฉายาว่า Desert Rose - กุหลาบทะเลทราย

การเป็นมงคล

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นชวนชมไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดการชวนชม นิยมชมชอบ เพราะชวนชมเป็นไม้มงคลนาม ตำแหน่งที่ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นชวนชมไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ปลูกควรปลูกในวันพุธ เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาประโยชน์ทั่วไปทางดอกให้ปลูกในวันพุธ

ปรัชญาของจีนกล่าวไว้

อยากมีความสุข 3 ชั่วโมง ให้ตั้งวงดื่มกิน
อยากมีความสุข 3 วัน ให้เดินทางท่องเที่ยว
อยากมีความสุข 3 สัปดาห์ ให้ซื้อเสื้อผ้าใหม่
อยากมีความสุข 3 เดือน ให้แต่งงาน
อยากมีความสุข 3 ปี ให้ปลูกเรือนใหม่
อยากมีความสุข ตลอดชีวิต ให้ปลูกต้นไม้