ยักษ์ซาอุหรือยักษ์อาหรับ (Arabicum : Yak-Saudi)

มีถิ่นกำเนิดอยู่แถบคาบสมุทรอาหรับ ทางตอนใต้และตะวันตกของคาบสมุทรอาหรับ ลำต้นสูงใหญ่ ส่วนใหญ่ใบมักมีขนละเอียดนุ่ม ดอกมักมีสีชมพูและมีขนาดเล็ก ออกดอกตามกิ่งก้านหรือลำต้น ฝักมักมีสีแดงเข้ม ฝักและเมล็ดมักมีขนาดใหญ่ ชวนชมชนิดนี้สามารถแบ่งลักษณะลำต้นออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้

ชวนชมยักษ์ซาอุหรือยักษ์อาหรับ
 • ลำต้นสูงแบบไม้ยืนต้น จะมีลำต้นที่สูงชะลูด ลำต้นจะแตกออกจากฐานโขดหลายลำ ลำต้นชี้ขึ้นตรงมักเจริญติบโต ในแนวสูงมากกว่าการขยายในแนวราบ อาจสูงได้ถึง 4 เมตร ที่พบเห็นในประเทศไทยเช่น ยักษ์หน้าวัง เป็นต้น
 • ลำต้นเตี้ย ลำต้นจะขึ้นเป็นแท่งหลายแท่งจากฐานโขด มักเจริญเติบโตในแนวราบ มากกว่าแนวสูง ฐานโขดมักมีขนาดใหญ่ โขดอาจมีขนาดใหญ่ถึง 1 เมตร สูงประมาณ 2.50 เมตร ที่พบเห็นในประเทศไทย เช่น ยักษ์เยเมน เป็นต้น
ชวนชมยักษ์ซาอุหรือยักษ์อาหรับ

ชวนชมชนิดนี้ส่วนใหญ่ทะยอยนำเข้ามาในประเทศไทย ทั้งเมล็ด กิ่ง และต้น จากผู้ที่เคยทำงานในตะวันออกกลางตลอดระยะเวลาประมาณ 20 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งได้มาจากหลายแหล่ง หลายสายพันธุ์ ชวนชมชนิดนี้มีอัตราการเจริญเติบโตเร็วกว่าชวนชมพื้นเมืองทั่วไป เพราะโขดมีขนาดใหญ่กว่ามาก ในบ้านเรานั้นมักเรียกชื่อสายพันธุ์ตามแหล่งที่นำไปเพาะเลี้ยง เช่น ยักษ์ลพบุรี ยักษ์สิงห์บุรี เพชรเมืองคง(โคราช) เป็นต้น ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็มีความแตกต่างกันไป ปัจจุบันมีการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ไปมาก ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดรุ่นใหม่ในประเทศไทยมีเอกลักษณ์แตกต่างจากสายพันธุ์ดั้งเดิมมาก

ชวนชมยักษ์ซาอุหรือยักษ์อาหรับ

เรามีเมล็ด ต้นกล้า ลูกไม้เพาะเมล็ด ไม้เสียบยอด สายพันธุ์ยักษ์อาหรับ (Arabicum) นานาชนิดให้ท่านเลือกสรร


1. ยักษ์เยเมน - Arabicum : Yemen (YM)

 • 1.1ต้นแม่เป็นไม้เพาะเมล็ด นำเข้าจากประเทศเยเมน
 • 1.2ลักษณะยักษ์เยเมน
 • มีลำต้นและกิ่งก้านที่แข็งแรง มีข้อตามลำต้นค่อนข้างถี่
 • มีใบใหญ่ ใบมนกลม สีเขียวเข้ม ใบมันไม่มีขน
 • ดอกดก ออกดอกเป็นพวง ดอกมีขนาดเล็ก สีชมพูอ่อน
 • มีโขดขนาดใหญ่ ลำต้นขึ้นเป็นแท่งหลายแท่ง มักขยายออกด้านข้างมากกว่าแนวสูง
 • ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดใบไม่ด่าง แต่มีลักษณะที่ดี โตเร็วและแข็งแรง
 • ต้นที่เคยพบเห็น โขดมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 80 เซนติเมตร สูงประมาณ 2.50 เมตร
 • ฝักป้อม เมล็ดป้อม เมล็ดมีขนาดใหญ่
 • ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ด มีความนิ่งของสายพันธุ์สูง

2. ชวนชมยักษ์เกษตร - Arabicum : Ka-Set (KS)

 • 2.1ต้นแม่เป็นไม้นำเข้ามาจากประเทศซุอุดิอาราเบีย โดยการนำกิ่งพันธุ์มาปักชำและเพาะเลี้ยงในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ปัจจุบันต้นแม่อยู่ที่ อุทยานหินล้านปีจังหวัดชลบุรี
 • 2.2ลักษณะยักษ์เกษตร
  • ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ด กิ่งตอนหรือกิ่งปักชำ โขดจะเจริญเติบโตได้ไว ขยายฐานโขดได้ดีทั้งสิ้น
  • ลำต้นขึ้นเป็นแท่งหลายแท่ง มักขยายออกด้านข้างมากกว่าแนวสูง สูงประมาณ 2-3 เมตร
  • ใบกลม นุ่ม มีขนทั้งหน้าใบและหลังใบ
  • ออกดอกตามลำต้นและกิ่งก้าน ออกดอกตลอดทั้งปี และดกมากใน ช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน
  • ตามธรรมชาติติดฝักค่อนข้างยาก ฝักอ้วน เมล็ดสั้นป้อม ฝักหนึ่งคู่ มีเมล็ดประมาณ 50-60 เมล็ด
  • เป็นไม้ขนาดใหญ่ ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีความนิ่ง ของสายพันธุ์สูง

3. ชวนชมยักษ์สิงห์บุรี - Arabicum : Sing-Bu-Ri (SBR) / เพชรเมืองคง - Arabicum : Pet-Muang-Kong (PMK)

 • 3.1ต้นแม่ปลูกที่จังหวัดสูงห์บุรี เรียกยักษ์สิงห์บุรี เมื่อนำไปปลูกที่อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เรียกว่าเพชรเมืองคง
 • 3.2ลักษณะยักษ์สิงห์บุรี
  • กิ่งตอนหรือกิ่งปักชำ ขึ้นลำต้นได้สวย มีลำต้นสูง มักเจริญเติบโตในแนวสูงมากกว่าการขยายในด้านข้าง สูงประมาณ 3-5 เมตร
  • ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ด โขดกลมสวย แตกกิ่งจากโขดมาก มีสีผิวเนียนเขียว มีลักษณะที่ดี มีลำต้นสูง ขยายด้านข้างน้อย และมักเจริญเติบโตในแนวสูง
  • มีดอกดก ดอกออกเป็นพวง ดอกมีขนาดเล็ก สีชมพูอ่อน
  • ใบมีสีเขียวตองอ่อน นุ่ม ขนน้อย ใบรี ปลายใบแหลม
  • ให้ฝักดก ฝักยาว เมล็ดยาว
  • เป็นไม้ขนาดใหญ่ ลูกไม้ที่ได้จากเพาะเมล็ดมีทั้งใบมันและใบขน

4. ชวนชมยักษ์ลพบุรี - Arabicum : Lop-Bu-Ri (LBR)

 • 4.1ต้นแม่เป็นไม้เพาะเมล็ด นำเข้ามาจากประเทศซาอุดิอาราเบีย ขณะที่ต้นยังเล็ก ๆ และนำไปปลูกที่จังหวัดลพบุรี
 • 4.2ลักษณะของยักษ์ลพบุรี
  • มีลำต้นและกิ่งก้านที่แข็งแรง มีปมปุ่มตามลำต้นและมีลายข้อที่ชัดเจน
  • ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ด กิ่งตอนหรือกิ่งปักชำ โขดโตเร็วมีขนาดใหญ่ ลำต้นขึ้นเป็นลำใหญ่ การเจริญเติบโตขยายทั้งด้านข้างและด้านสูง สูงประมาณ 1.5-2 เมตร
  • ใบพาย ใบยาวรี ปลายใบมนไม่แหลม ใบนุ่ม ใบมีขนมากทั้งหน้าใบและหลังใบ
  • ดอกมีขนาดเล็ก สีชมพูอ่อน ให้ดอกพอประมาณ
  • ให้ฝักพอประมาณ ฝักและเมล็ดมีขนาดกลาง ๆ
  • เป็นไม้ขนาดกลาง ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีลักษณะที่ดีและสวยเกิน 80%

5. ชวนชมเพชรหน้าวัง - Arabicum : Pet-Na-Wang (PNW)

 • 5.1มีผู้กล่าวขานกันว่า ต้นแม่เพชรหน้าวังปลูกอยู่หน้าวัง ในประเทศซาอุดิราเบีย มีผู้นำเข้ากิ่งพันธุ์มาปักชำ และเพาะเลี้ยงในประเทศไทย
 • 5.2ลักษณะของเพชรหน้าวัง
  • เป็นไม้ใหญ่ อาจสูงถึง 5 เมตร มีกิ่งค่อนข้างอ่อน มักสูงใหญ่ชะลูดทางสูงมากกว่าการแตกกิ่งทางด้านข้าง
  • ใบมีขนาดใหญ่มาก ใบนุ่มและมีขน ปลายใบมน
  • ดอกมีสีชมพูเข้ม ใส้ในกรวยดอกมีลายเส้นที่ชัดเจน
  • ให้ฝักพอประมาณ ฝักมีขนาดกลาง ๆ
  • ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดเจริญเติบโตเร็วมาก และมีความหลากหลาย
 • 5.3เพชรหน้าวังมีการแบ่งเป็น เพชรหน้าวัง A5 และ เพชรหน้าวัง A6 โดยมีความแตกต่างกันดังนี้
  • A5 ใบกลม ต้นเตี้ย
  • A6 ใบเรียวยาว ต้นสูง

6. ยักษ์ดำ-สายสิงห์บุรี - Arabicum : Black Giant-Sing Buri Series (BG-SBR)

 • 6.1ต้นแม่เป็นไม้เพาะเมล็ด นำเข้ามาจากประเทศซาอุดิอาราเบีย ขณะที่ต้นยังเล็ก ๆ และนำไปปลูกที่จังหวัดสิงห์บุรี
 • 6.2ลักษณะของยักษ์ดำ-สายสิงห์บุรี
 • ลำต้นมีสีดำ ลำต้นแข็งแรงและขึ้นเป็นแท่ง ข้อถี่ ตาตามลำต้นมีสีขาวจึงเห็นเป็นสีดำสลับขาว ตลอดทั้งต้น
 • ใบรี ปลายใบแหลม มักมีเส้นสีแดงกลางใบ
 • ดอกสีชมพูอ่อน ดอกมีขนาดเล็ก ออกดอกดก
 • เป็นไม้ขนาดกลาง การเจริญเติบโตขยายทั้งด้านสูงและด้านข้างพอ ๆ กัน โขดมีขนาดประมาณ 80 เซนติเมตร สูงประมาณ 1.5-2 เมตร
 • ตามธรรมชาติให้ฝักพอประมาณ ฝักและเมล็ดมีขนาดกลางๆ
 • ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีลักษณะที่ดี และมักดำกว่าต้นแม่

7. ชวนชมยักษ์ดำ - สายโคราช - Arabicum : Black Giant - Korat Series (BG-KR)

 • 7.1ลักษณะของยักษ์ดำ-สายโคราช
 • โขด ลำต้น กิ่ง มีสีน้ำตาล - ดำ หรือน้ำตาลม่วง โขดและกิ่งจะโตเร็วข้างลำต้นจะมีตาเป็นปุ่ม มีความสูง 1-2 เมตร
 • ใบมีสีเขียว มีขนขึ้นใต้ใบ ใบนิ่มอ่อน เส้นกลางใบมีสีน้ำตาม ปลายมน ถ้าเลี้ยงอย่าสมบูรณ์ใบจะมีขนาดยาวขนนุ่ม
 • ดอก จะมีสีชมพูออกขาว กลีบดอกแยกออกจากกัน ออกดอกตั้งแต่โคนกิ่งถึงปลายยอด แต่ไม่มาก หรือออกดอกบริเวณปลายยอด สุดของกิ่งฝักจะมีขนาดใหญ่ สีน้ำตาลอมแดงยาวประมาณ 10-15 ซ.ม. ที่ปลายฝักจะงอเล็กน้อยมีสองแฉก
 • ยักษ์ดำเลี้ยงง่าย โตเร็ว โขดและลำต้นมีสีผิวสวยเมื่อถูกแสงจะมีสีนวลสวย

8. ชวนชมยักษ์หลวงพ่อโต - Arabicum : Luang Por Dho (LPD)

 • 8.1ลักษณะของยักษ์หลวงพ่อโต
 • โขด ลำต้น กิ่ง มีสีขาวอมน้ำตาล
 • ใบมีสีเขียวและใบมัน ปลายใบแหลม
 • ดอก จะมีสีชมพู ดอกดกพอประมาณ
 • ฝักและเมล็ดมีขนาดใหญ่
 • ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดเจริญเติบโตเร็วมากและมีความหลากหลาย

9. ยักษ์ราชบุรี - Arabicum : Ratchaburi (RBR)

 • 9.1ลักษณะของยักษ์ราชบุรี
 • มีลักษณะทั่วไปคล้ายเพชรหน้าวัง A6
 • ฝักมีขนาดใหญ่ เมล็ดมีลักษณะยาวพิเศษ
 • ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดเจริญเติบโตเร็วมาก และมีความหลากหลาย

10.ยักษ์องครักษ์ - Arabicum : Ong Ka Rak (OKR)

 • 10.1ลักษณะของยักษ์องครักษ์
 • มีลักษณะทั่วไปเป็นยักษ์ซาอุใบกลม ใบมีขน ลักษณะใบคล้าย ไทโซโค - เอสวัน
 • ให้ฝักยากมาก แม้ผสมเกษรด้วยมือก็ไม่ค่อยติดฝัก ดังนั้นจึงมึเมล็ดจำนวนน้อยมากหรือแทบไม่มีเลย ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดจึงมีน้อยมาก
 • ลูกไม้ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีลักษณะที่สวยงาม คล้ายไม้กลุ่มไทยโซโคทรานั่มมากหรืออาจเรียกว่าไทยโซโคใบขนก็ได้

ยักษ์ซาอุหรือยักษ์อาหรับ (Arabicum : Yak-Saudi)

ปัจจุบันมักเรียกสั้น ๆ ว่า Arabicum ในความเป็นจริงคำว่า Arabicum เป็นการบ่งบอกถึงแหล่งที่มาของไม้ คือมาจากคามสมุทรอาหรับ ไม้ที่นำมาจากคามสมุทรอาหรับมาเพาะเลี้ยงในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

 1. ยักษ์ซาอุ (Arabicum - Yak-Saudi) ซึ่งมักเรียกกันสั้น ๆ ว่า อะราบิคั่ม (Arabicum) จัดว่าเป็นยักษ์ใหญ่อย่างแท้จริง ในอดีตที่ผ่านมาต้นยิ่งใหญ่ ยิ่งสง่างาม ยิ่งมีราคา ภายหลังมีผู้พัฒนาสายพันธุ์ให้มีลักษณะต้นเล็กลง เป็น อาราบิคั่มทรงคอมแพ็ค (Arabicum Compact) ลักษณะใบมีทั้งใบมันและใบขน
 2. ราชินีพันดอก (Arabicum - RCN) เป็นยักษ์ทรงพุ่มขนาดกลาง ใบมัน ใบเล็ก
 3. ไทยโซโคทรานั่ม (Arabicum - Thai-Socotranum) ซึ่งมักเรียกสั้น ๆ ว่า ไทยโซโค (Thai Soco) เป็นยักษ์เตี้ย ใบมัน

ยักษ์ซาอุเป็นยักษ์ใหญ่ ราชินีพันดอกเป็นยักษ์ทรงพุ่มขนาดกลาง ส่วนไทยโซโคเป็นยักษ์เตี้ย ไม้ทั้งสามตัวมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันดอกสีชมพูเล็ก ๆ แตกต่างกันที่ทรงต้น

แปลงกิ่งแม่พันธ์ยักษ์ซาอุสายพันธ์ต่าง ๆ

ปัจจุบันนี้โดยส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมีการแบ่งแยกยักษ์ซาอุ (Arabicum : Yak-Saudi) เป็นสายพันธุ์ต่าง ๆ แล้ว มักผลิตรวมกันหมดโดยไม่มีการแบ่งแยกสายพันธุ์ แต่ไพสิฐฟาร์มยังเป็นนักสะสมสายพันธุ์ และมีการผลิตแบบแบ่งแยกสายพันธุ์อย่างชัดเจน ทั้งเมล็ดและต้นกล้า โดยกิ่งแม่พันธุ์ที่ใช้ในการผลิตเมล็ด ใช้กิ่งแม่พันธุ์ดั้งเดิม (Original)